AVG

AVG · 17. mei 2018
Naar aanleiding van de implementatie van de AVG wetgeving op 25 mei, vragen wij om uw aandacht mbt uw privacy. Hoewel we reeds met veel aandacht aan uw privacy denken en wij zeker nooit extra gegevens bijhouden dan nodig is, wordt iedereen geacht vanaf 25 mei 2018 bepaalde regels te volgen.