· 

AVG

Naar aanleiding van de implementatie van de AVG wetgeving op 25 mei 2018, vragen wij om uw aandacht mbt uw privacy. Hoewel we reeds met veel aandacht aan uw privacy denken en wij zeker nooit extra gegevens bijhouden dan nodig is, wordt iedereen geacht vanaf 25 mei 2018 bepaalde Europese regels te volgen.

Privacy vinden wij heel belangrijk. Daarom houden wij geen gegevens bij die niet nodig zijn en gaan wij uw gegevens zeker nooit met iemand delen tenzij er geen andere manier is.
Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres wordt bijgehouden in ons boekhoudprogramma en in het online systeem om de zendingen te versturen per koerierdienst. In ons boekhoudsysteem worden ook de afgenomen producten bijgehouden, zodat wij u achteraf beter van dienst kunnen zijn voor eventuele garantie. Ook zijn wij verplicht deze gegevens 7 of 10 jaar te bewaren voor de belastingdienst. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze gegevens beschermd worden en enkel geautoriseerde mensen toegang hebben tot deze gegevens.

Wij zijn ook druk aan het werk om met al onze partners een verwerkingsverklaring af te sluiten, zodat ook zij uw privacy zo hoog in het vaandel hebben dan wij.
Wil u weten welke gegevens er bij ons van u bekend zijn? Dit kan je natuurlijk bij ons opvragen via email info@desnellefiets.eu. Bent u niet akkoord met de gegevens die wij bewaren, kan u dit aan ons ook doorgeven. Wij zullen dan nagaan of wij op uw vraag kunnen ingaan. Bent u niet akkoord met ons antwoord, kan u klacht neerleggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Heeft u nog vragen? Laat het ons weten
De Snelle Fiets
Koolstraat 7
4561GW Hulst
info@desnellefiets.eu

Reactie schrijven

Commentaren: 0